jaunumi

     Tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 4.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”,  ricībā 2.1. "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem".
Kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 41677,49
Projektu pieteikumus varēs iesniegt no 16.01.2018. līdz 16.02.2018.
Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:
-          biedrības „SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.
-          biedrības mājas lapas  www.sateka.lv sadaļā „LEADER 2014.- 2020.” : http://sateka.lv/lv/leader-2014-2020-60/

 
Ziņa pievienota: 13.12.2017

      Ar siltuma sajūtu sirdī, gatavojoties pirmajai Adventei un gaidot gaišākos gada svētkus – Ziemassvētkus, pavadīts 2.decembris. Radošajās darbnīcās jau izgatavoti pirmie eglīšu rotājumi un izbaudītas tuvojošos svētku sajūtas.
     Šo svētku burvību izdevās radīt pateicoties daudzajiem rūķiem, kuri sniedza savu atbalstu un palīdzīgu roku, lai šī diena būtu izdevusies un tirdziņa apmeklētājus varētu sagaidīt ar siltu tēju, ugunskuru. Dotu viņiem iespēju radoši darboties, iepirkties un caur mūzikas skaņām ļautu sirdīs ielīt svētku priekam.  

              

Ziņa pievienota: 07.12.2017

     25. novembrī  notika jauniešu centra “Pulss” organizētais pasākums“Z-Factor” šoreiz nedaudz savādākā veidolā, iepriekšējos gados zināms kā “Zelta Čemodāns”. Esam ļoti priecīgi par atsaucību no dalībnieku un apmeklētāju puses. Kopumā bija 13 priekšnesumi, kuros redzējām deju, dziesmas, daiļrunāšanu, bungu spēli, perkusionistus un vijolspēli. Dalībnieku izpildījumus vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija: Laura Grudule, Dāvis Uiska un Sarmīte Supe, tieši viņi noteica, kuri būs šī vakara uzvarētāji, kas saņems lielās balvas.Mūsuprāt, ...

Ziņa pievienota: 01.12.2017

      17. novembrī Lejasciema vidusskolā valdīja neparastas smaržas un noskaņa, jo šogad valsts svētki tika svinēti nedaudz citādāk kā parasti. Jau no paša rīta klašu grupas sacentās savā starpā, atbildot uz jautājumiem par Latviju. Šis konkurss dažādās klašu grupās notika, izmantojot interaktīvās tāfeles un video materiālus.
   Pēc šīs nodarbības un svētku brokastīm skolēni un vecāki pulcējās kultūras namā, kur svinīgā gaisotnē izskanēja Latvijas svētkiem veltītā muzikālā montāža.
    Vadoties pēc izstrādātā projekta „Iededzies par latviešiem”,  par labām sekmēm un uzvedību skolā..

Ziņa pievienota: 30.11.2017

      Rotaļu un aktivitāšu laukuma atklāšana pie Lejasciema vidusskolas, noteikti bija viens no jaunāko klašu skolēnu šā gada gaidītākajiem notikumiem!
     Jau vairāk kā mēnesi, neskaitāmi priecīgu acu pāri, uzmanīgi sekoja skolas iekšpagalmā notiekošajiem darbiem.
    23.novembra rītā pēc direktores instruktāžas par drošību un kārtību jaunajā laukumā, svinīgās lentas pārgriešanas - rosība varēja sākties! Visas dienas garumā tika iemēģinātas jaunās šūpoles, karuselis, basketbola grozs, rāpšanās siena, virves un tīkls, slīdkalniņš.

 

Ziņa pievienota: 27.11.2017