jaunumi

     Lejasciema vidusskolā 2018.gada 10. februārī notika skolas forums ar mērķi – uzzināt un apkopot sabiedrības viedokli par Lejasciema vidusskolas tālākās attīstības iespējām. Apzinoties to, ka skola ir pagasta sirds un bez tās nav nākotnes arī apdzīvotajai vietai, bija ļoti svarīgi plašākā auditorijā runāt par skolas attīstības jomām. Alūksnes mācītājs Ernsts Gliks pirms 329 gadiem dibināja skolu Lejasciemā, viņa misija bija dot izglītību cilvēkiem, kas sīksti turējās Vidzemes laukos, arī amatnieku un plostnieku apdzīvotajā Lejasciemā. Gadsimtu laikā skolu jomā daudz kas mainījies. Šobrīd Lejasciema centrā atrodas vidusskola, kurā mācās 124 skolēni ne tikai no Lejasciema, bet arī ......

Ziņa pievienota: 15.02.2018

      7.februārī Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" notika "Gada balvas vieglatlētikā 2017" svinīgais pasākums, kurā tika sveikti arī Latvijas čempionāta taku skrējienos skolu jauniešiem "Stirnu buks 2017" kopvērtējuma uzvarētāji. Starp laureātiem arī Lejasciema jaunieši: U12 vecuma grupā 1.vieta Artūram Filipam IgaviņamU14 vecuma grupā 1.vieta Jolantai Pencei un U18 grupā 2.vieta Evai Bērziņai.

 

Ziņa pievienota: 12.02.2018
Tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 5.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”,  rīcībā 1.1. "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība".
Kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 63508,61
Projektu 5.kārtas ietvaros netiek atbalstītas būvniecības, labiekārtošanas, infrastruktūras izveides vai uzlabošanas izmaksas!!!
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR 30 000,00.
Ziņa pievienota: 09.02.2018

Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.
Ziņa pievienota: 09.02.2018
  • Var iesniegt lauku bloku precizējumus

  • Mežsaimniek! Varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai

  • Pieejams atbalsts pasākumā “Sadarbība”

  • Izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem
Ziņa pievienota: 07.02.2018