jaunumi

     Šajā mācību gadā vairākiem mūsu skolas skolēniem ir izdevies veiksmīgi apliecināt savas zināšanas un prasmes dažādu mācību priekšmetu novada olimpiādēs, gūstot labus un izcilus rezultātus un godalgotas vietas.
     Gulbenes novada vēstures 9.klašu olimpiādē Anetei Antiņai – 3.vieta (skolotājs Aldis Doropoļskis), latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9. lašu grupā Alisei Tuļķei un Madarai Lācītei – atzinība (skolotāja Sanita Puriņa), olimpiādē koka un metāla tehnoloģijās atzinība – Gustavam Galvanam (skolotājs Guntārs Šmits), krievu valodas olimpiādē Artim Gailim – 3.vieta (skolotāja Jeļena Duļbinska), latviešu valodas un literatūra olimpiādē 11.-12. klašu grupā 1.vieta Alisei Prancānei, 3.vieta Katrīnai Uiskai (skolotāja Sanita Puriņa).....

Ziņa pievienota: 27.02.2018

     Gulbenes novada Lejasciema jaunsargi Ērika Jermacāne, Gustavs Galvans, Ričards Didriksons, Jolanta Pence un Elizabete Galvane tika iekļauti Latvijas jaunsargu komandā dalībai Baltijas karavīru spēlēs, kas risinājās Lietuvā  no 23.līdz 27.janvārim. 
     Baltijas karavīru spēlēs piedalījās Igaunijas, Latvijas, ASV, Ukrainas un Lietuvas komandas. Atklāšanas un noslēguma ceremonijas notika Viļņā, bet sacensības – Ignalīnā.
Pirmajā sacensību dienā jaunsargi ....

Ziņa pievienota: 27.02.2018

     19.janvārī, 2.februārī un 23.februārī ar jaunsardzes atbalstu Lejasciema  slēpotājiem bija iespēja startēt S! – FISCHER Ziemas skolēnu čempionātā 2018, kurš norisinās Siguldā. Pirmajā un trešajā posmā slēpotājiem bija jāstartē intervāla starta klasiskajā stilā, bet otrajā posmā šķēršļu un veiklības distancē brīvajā stilā.
     Šobrīd 34 skolu kopvērtējumā, pēc diviem posmiem, Lejasciema vidusskola ierindojusies 4.vietā. Individuālajā kopvērtējumā: S14 grupā - 2.vieta Jolantai Pencei, 4.vieta Montai Zauriņai, 5.vieta Elizabetei Galvanei; S16 grupā - 4.vieta Ērikai Jermacānei; V12 grupā - 4.vieta Artūram Filipam Igaviņam; V16 grupā - 5.vieta Gustavam Galvanam, 6.vieta Ričardam Didriksonam.
Nākamais, noslēdzošais posms, norisināsies 9.martā.

Ziņa pievienota: 27.02.2018

 
     Lejasciema vidusskola iesaistīsies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts jau tiek īstenots Latvijā no 2017. gada marta. Savukārt Lejasciema vidusskola iesaisti projektā „Pumpurs”  uzsāk  2017.2018. mācību gada 2. semestrī. Līdz mācību gada beigām  iesaistīsim  vairākus Lejasciema vidusskolas jauniešus, skolotājus un atbalsta personālu.
Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. 
     Ar pašvaldību ....

Ziņa pievienota: 26.02.2018

     7.februārī apritēja 90 gadi kopš Lejasciema pilsētas dibināšanas. Lejasciems kā pilsēta pastāvēja tikai nepilnus 11 gadus, bet šim posmam ir nozīmīga vieta Lejasciema vēstures veidošanā.  Tāpēc 10.februāra vakarā tikāmies Lejasciema kultūras namā - literāri muzikālā pasākumā. Vakara pirmajā daļā mazliet ieskatījāmies “vēstures lappusēs”, gūstot priekšstatus par tā laika dzīvi Lejasciema pilsētā. Tie, kuri nebija pasākumā, bet vēlas ko vairāk uzzināt par šo laiku Lejasciemā, var skatīt nelielu ekspozīcija kultūrvēstures mantojuma un tradīciju centrā, kura veltīta šim laikam.
     Tāpat kā pilsētiņas laikā, arī tagad mēs varam lepoties ar gudriem, radošiem un talantīgiem cilvēkiem, kuri ir lejasciemieši savās domās un sirdīs, kuru radošajos darbos Lejasciems ir bijis iedvesmas avots. Tādēļ pasākuma otrajā daļā bija iespēja klausīties mūsu pašu literātu - Janas Igaviņas, Agnetas Švarces - Švampānes un Irisas Puidzes eseju un dzejas lasījumus. Kā jubilejās ierasts, mums bija arī ciemiņi -  Jaungulbenes postfolkloras grupa “Dadzes”, kas priecēja lejasciemiešus ar muzikālu sveicienu.
     Paldies Ilonai Vītolai par īpašo pārsteigumu – svētku kūku, ar kuru vakara izskaņā varēja cienāties visi pasākuma apmeklētāji!

Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

Ziņa pievienota: 22.02.2018