jaunumi

     Piecas nedēļas nogales Druvienas pamatskolā tikās 14 apmācību “Klūdziņu grozu darināšana” dalībnieki, lai Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centra organizēto apmācību ietvaros apgūtu gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas par klūgu pīšanai nepieciešamajiem materiāliem un to iegūšanu, sagatavošanu, nepieciešamo aprīkojumu un darbarīkiem. Apguva groza pīšanas prasmes un guva ieskatu dažādās klūgu pīšanas tehnikās.
     Noslēguma nodarbībā dalībniekiem 8 stundu laikā bija jānopin klūdziņu grozs. Šī bija lieliska iespēja dalībniekiem pašiem darba procesā izvērtēt apmācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas un pielietot tās praksē, patstāvīgi pinot grozus.
Dalībnieki bija ļoti apmierināti ar pasniedzējas Ineses Zvejnieces darbu, uzteica par pacietību, pozitīvo, iedvesmojošo attieksmi. Dalībnieki ne tikai priecājās par jauniegūtajām zināšanām, bet arī par pozitīvā gaisotnē pavadītām nodarbībām, iegūstot jaunus draugus un domubiedrus.
      “Pamati ir ielikti, tālāk viss pašas rokās. Darbs dara darītāju!” saka apmācību dalībniece.

“Pieaugušo neformālās izglītības programma “Klūdziņu grozu darināšana” tiek realizēta ar Gulbenes novada domes finansiālu atbalstu 500 EUR. Līdzfinansējums piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā.

Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

 

Ziņa pievienota: 31.05.2017

     Starpnozaru mākslu grupa SERDE sērijā “Tradīciju burtnīca” laidusi klajā izdevumu “Gaujas plostnieki”. Grāmatā apkopoti stāsti un  atmiņas, kas atklāj senāku laiku notikumus Gaujā un tās krastos, kad Latvijas garākā upe tika izmantota kā ūdensceļš kokmateriālu transportēšanai. Koku pludināšana bija tautsaimnieciski aktīva un svarīga nozare Vidzemē līdz pat 20. gadsimta 60. gadu beigām. Vēl pirms piecdesmit gadiem pavasarī un vasaras sākumā Gauja bija pilna ar baļķiem, kuri tika pludināti no Lācītēm (starp Ranku un Velēnu) līdz pat Mazajam Baltezeram pie Ādažiem.
      2016. un 2017. gadā Sinolē, Vidagā, Strenčos, Vijciemā, Valmierā, Cēsīs, Siguldā un Alderos tika satikti Latvijas koku pludināšanas kantora bijušie darbinieki un pierakstītas viņu atmiņas par darbu uz Gaujas un Mazā Baltezera ūdensdārzos. 
Ziņa pievienota: 25.05.2017

          Atjaunojot 20.gs.70-to gadu tradīciju - akustiska mežraga solokoncertu Siguldā uz Gaujas braucošā laivā vasaras piektdienu saulrietos, šajā vasarā laikā no 2.jūnija līdz 11.augustam piektdienu vakaros saulrietā  notiks  Klusuma pārgājieni ar Gaujas klausīšanos visas Gaujas tecējumā īpašās dabas un kultūrvēstures vietās.  Klusuma un Gaujas klausītājus sagaidīs īpaši klusuma gidi un aizvedīs līdz akustiskām un ainaviskām vietām Gaujas krastos, kur būs iespējams klausīties Gaujas tecējuma un akustisku instrumenta  saspēli.

Ziņa pievienota: 25.05.2017

Muzeju nakts Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā pagāja:

  • Skatoties prezentāciju “Lejasciems agrāk un šodien”,  vecākajai paaudzei bija iespēja kavēties atmiņās, jaunākajai  - gūt priekšstatu par Lejasciemu pirms 40 gadiem un vēl senāk
  • Iepazīstoties ar senlatviešu darbu secību, kā no  vilnas tikt līdz audeklam
  • Ne tikai bērni, bet arī pieauguši labprāt iesaistījās senajās spēlēs un rotaļās
 
Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja
Ziņa pievienota: 22.05.2017

   
     Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, kuru svinēsim 2018.gadā, Gulbenes novada dome ir izsludinājusi akciju “100 gulbji Latvijas simtgadei”. To realizējot, novada teritorijā tiks izveidoti 100 jauni vides objekti – gulbi simbolizējoši tēli.
     Piedaloties šajā akcijā, Lejasciemā, Pienotavas kalna apkārtnē, Tirzas upes krastā, ir uzsākti labiekārtošanas darbi, lai izveidotu jaunu vides objektu – Lejasciema dižakmeņu gulbji.
     Idejas un objekta skices autore ir Māra Medne. Vides objekta izveides darbu plānošana un realizēšana notiek Ingas Nagles vadībā.
     Lejasciema pagasta pārvalde AICINA lejasciemiešus, pagasta iedzīvotājus, novadniekus piedalīties vides objekta – Lejasciema dižakmeņu gulbji tapšanā un ziedot līdzekļus vides objekta izveidei.
     Lūdzam naudu ziedot Lejasciema pagasta pārvaldē vai ziedojumu kontā LV32UNLA0007000142969.

Ziņa pievienota: 19.05.2017